کف سابی

کف سابی09122211407

کفسابی هرچه سنگها سفید تر باشند احتمال و جود آهک در آنها بیشتر است و آهک به دلیل ترکیب سریع با آب و مواد شوینده

زود تر از سطح سنگ شسته میشود با شسته شدن آهک از سطح  کار شده 

ساب سنگ زودتر از بین میرود و خلل و فرج آن نمایان میشود در قسمتهایی که از رزین استفاده شده باشد

اطراف رزینخالی شده و پوشش حفره از بین میرود و اصطلاحا سنگ خالی میکند ب

ه عنوان مثال انواع لایم استون ها و مرمریتها ی سفید از این دسته خواهند بود

= کف سابی =کفسابی =کفساب =کفصابی=کفصاب =کف صابی =کف صابی =

کف سابی

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما