کفسابی تهران سنگ چیست

کف سابی 09122211407

کفسابی تهران سنگ چیست

نه لزوما برخی از سنگ های معمولی را میتوان  با خاخن انگشت  خراشید

مثل شیل  سنگ رست یا نفت زا سنگ صابون  سنگ گج  ذغال جگنی نوعی  ذغال بقیه ممکن است

در اخل  زمین نرم باشند  اما اگر مدتی در هوا قرار بگیر سخت می شود

 

 

وبرعکس  همچنین یک درجه بندی غیر محسوس بین  سنگ های تثبیت شده و رسوبات  غیر تثبیت شده وجود  دارد

از طرفی هم زمینشناسان ساختارهای بسیار را نام گذاری کردهو نقشه آنها را کشیده اند که به هیچ وجه حاوی سنگ نیستند

در حالی که سختند به همین دلیل است که زمین شناسان ترجیح  می دهند

با سنگ های آذرینو دگرگونه و همچنین سنگ شناسی رسوبی کنند 

  کفسابی    کف ساب  کفساب کف سابی تهران کفسابی در تهران   کفسابی در تبریز  

کف سابی  09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما