سنگ سابی

سنگ سابی09122211407

سنگ شویی و کف شویی و کفسابی به این شکل میباشد  که ابتدا با سه عدد  لقمه  زبر  به شماره 46  به زیر دستگاه نصب میکنیم

بابت  بردن پستی و بلندی  و ناخنک سنگ برده و یک دست میکنیم  اکر سنگ درز داشته باشد  باید بتونه با چسب بتون و یا رزین بکشید 

سه عدد لقه  نرم به شماره  60دو باره سابی میزنم  بتونه روی سنگ برداریم  و به های نرمتر  انجام میدیم 

به شماره های  لقه اسیدی پنج بار انجام میدیم تا سنگ یک دست شود 

بعد یک دست شدن کف سنگ منزل  دوباره ساب یتالیایی انجام میشو د  و سنگ براق و شفاف شود 

سنگسابی -ساب سنگ-0 سابزن0سابیدن سنگ0 سابزنی0سنگ ساب

سنگ سابی09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما