سنگ سابی

سنگ سابی 09122211407

سنگ چیست 

برای تشکیل شدن محصولات سنگی  دوواکنش کوه زایی و کوه سایی در زمین مورد نیاز  هست تا سنگ تولید شود

عامل اصلی فرآیند  کوه زایی و خشکی زایی را میتوان فشارهای کره مذاب درون زمین که به پوسته جامد سطح آن وارد میکند

دانست هوازدگی را نیز می توان این گونه تعریف کرد که به هر یک از روند هایی که باعث خرد شدن

و تغییر شکل مواد سخت سطح زمین و موادی که با جو در تماس هستند هوازدگی گفته می شود

= سنگسابی=سابزنی=ساب زن= سابزن= ساب زنی =

سنگ سابی 09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما