کف سابی

کف سابی 09122211407

سنگ جسمی است طبیعی که از اجتهاع یک با چند کانی تشکیل شده

است سنگ یکی از مصالح اصلی در ساخت و ساز میباشد

که  در اکثر کارهایی که درمهندسی عمران راه راه آهن و بندر انجام میشود 

مورد استفاده قرار می یگیرد مهمترین موارد استفاده سنگ را میتوان به شرح زیر گروه بندی کرد سنگهای 

که به شکل بلوک د ساختمان سازی سدها براندازها  دیوار های جان پناه و از این قبیل استفاده می شود 

کف سابی /کفسابی/کفصابی/کف صابی/

کف سابی 09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما