سنگسابی

سنگسابی09122211407

سنگسابی سنگ و موزاییک گرانیت و غیره تنها باید توسط استادکار انجام شود

کم ترین و کوچکترین خطا باعث میشود سیقل سنگ از بین برود  ودر آن صورت جبران ناپذیریی به کارفرمان یامهندس وارد میشود

یعنی اگر به هر نحو خطایی صورت بگیرد و سنگ یا گرانیت یا موزاییک از بین برود

بین برود تنها حل برای جبران این خطا تعویض سنگ موزاییک می باش

این هم از لحاظ مدت زمان هم بنای  و هم هزینه بر برای کار فرما میباشد

پس بنابراین سنگسابی سنگ باید توسط استادکار و گروه با سابقهدار با تجربه بیشتر داشته باشد

سنگسابی /صنگسابی/صنگصابی/صابزنی/صابزن /صاب صسنگ کفصابی /صابزنی

سنگسابی 09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما