کف سابی

کف سابی 09122211407

کف سابی و سنگسابی از جمله مواردی میباشد که در گام های

سنگهای مختلفی ار طول عمر سنگ ساختمان برای داشتن بهترین

کف زیبا و تمیز و هم کف ساختمان شفاف زیبا و تمیز چشمگیر  توصیه میگردد به شخص که این گونه خدمات را انجام میدهد

سنگسابی میگویند کفسابی سابزنی سنگ کفسابی مواییک به صورت کفسابی و یا سنگسابی کلی وجزی لازم خواهد

شد پس از از اجرای کف ساختمان به صور ت گرانیت و یا سنگها کف نسب به یکدیگر در یک تراز قرار نگرفته باشد کفسابی یک دست شفاف میشود / صابزنی /صنگصابی /صابزن/صابیدن صنگ /کفسابی /کفصابی

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما