کف سابی

کف سابی09122211407

کفسابی  پیش رفته ترین کف سابی در کام نخست باید

چیزهای مختلف اشاره کنیم که در این موارد ها یعنی شیشه ای کردن سنگ و براق کردن

سنگ در عملیات کفسابی حتا سابزنی ایتالیایی برای شفافیت و براق نمودن فوق العاده سنگ های ایرانی وخارجی  استفاده

میشود به گونه ای که اگر روی سنگ بایستد  خود را روی سنگ ببیند

به زبان ساده تر سنگ حالت اینه که به خود خواهد گرفت

در گام دوم بقیه عملیات انجام مشود اجرای براق کردن سنگ عملیات کف ساب انجام میگیرد

کف ساب 09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما