کف ساب

کف ساب 09122211407

عملیات کفسابی ساختمان نیز الزمات  وموارد اجرای کفسابی خود رادر  کف سنگ که میبایست 

حتا در قبل حین و بعد از اجرای کف سابی نظر قرار گیردند لذا مراحل کف سابی و سابزنی و کفسابی

ایتالیایی  نیاز مند اطاعات فنی و دانش لازم  در خصوص شناخت  انواع کف سابی 

کف تمیز کننده های و تجهیزات  کف ساب  دارد برخی از مراحل روتین در کفسابی ساختمان 

اجرایی ساب بالقمه  36 به منظور رفع پستی و بلندی سنگ و یکدست شدن سطع آن اجرای

ساب بلقمه 60 به منظور را از بین بردن خت خش سنگ زبری قبلی اجرای

کف ساب  با لقمه ی 120 اجرای ساب بالقمه ی لاکی یا 400 برای ایجاد درخشش و براق شدن سطع سنگ توجه کنید کفسابی09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما