کفسابی

کفسابی

کفسابی 09122211407عوامل متفاوتی وجود دارد که بتوان تعرفه و هزینه آن گونه ای جهت مشخص نمود تعرفه کفسابی

بایست مواد مختلفی را مد نظر قرار داد مواردی از قبل میزان فضای و متراژای که می بایست

کفسابی شود و نیز در برخی مواقع نیاز به تعویض یک سنگ که و یا دیوار قرار میشود

هر سنگکار ی نیز جهت نصب به میزان متراژی که بنا می نماید می تواند دارای یک تعرفه متفاوت باشد و در انتهاموردی که می تواند

در کفسابی تاثیر گذار باشد نوع کفسابی ایتالیای و کیفیت آن می باشد در صورتی که کار فرما کیفیت

کفسابی را ساب ایتالیای انتخاب نماید که این نوع کفسابی دارای بیشتر ین کیفیت مباشد

نیز دارای تعرفه متخصی به خود میباشد بنابر این موارد بسیاری زیاد و جود دارد که می تواند در هزینه های کفسابی محل مورد نظر تاثید گذار باشد

همان طور که ذکر گردید در مرحله نخست کفسابی و یا سنگسابی برای بین بردن ناخنک سنگ کف و یا پستی و بلندی در انواع سنگ بکار میرود

لذا  در برای صاب شدن سطوح سنگو یکدست شدن آن کف سابی صورت خواهد گرفت

همم چنین کفسابی برای از بین بردن الودگی  ها کثیفی های  ایجاد  شده برروی کف سابی از عملیات

اجرای اعم  از  ریختن سیمان  زنگ جرم ملت بودن ویا کدر سنگ کفسابی نیز استفاده می شود

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما