کفسابی

کفسابی09122211407

کفسابی و سنگسابی وبند کشی سنگ ها کفسابی باید خالی نباشد

و با رزین یا چسب بتن پر شود کنار دیوار که در دسترس دستگاه نیست

نیز بصورت دستی انجام می شود یک دست و یک نواخته باشد و تفاوتی در شفافیت قسمتهای مختلف سنگ نباشد

به گونه ای که افراد فکر میکنند یک سنگ روی سنگ ها فرش شده

است پس از اتمام کار یا دیوار و گوشه وکنار و یا قرنیز ها باید این است

که موزاییک ها را می توان یکسان کرد کفسابی  تهران میتوان با فار زیادی که به همه سنگ ها و موزاییک ها وارد کند

میتوان تمام سنگ ها و موزاییک های د رهنگام ساختمان سازی بدکار شده اند را یک دست و صاف گردد

کفسابی/کف ساب/کفساب/سنگسابی/

سابیدن سنگ/سابزنی/سابزن/ساب زدن ساب سنگ/

09122211407

09302211406

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما