کفسابی وسنگسابی

کفسابی و سنگسابی 09122211407

کفسابی وسنگسابی یکی از مهمترین فایده های کفسابی براق کردن

سنگ ها و کفشویی ها و همکارم سازی سنگ ها و همچنین تراز کردن انهاست

کفسابی تهران بیشتر برای مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که میخواهند

سنگ ها یا یکدیگر تراز پیدا کنند و یا قصدی برای ساختن زمین دارند

در بیشتر مکان ها و سا ختمان ها با اینکه سا ختمان بسیار شیک و مجلال وقشضنگ است

اما در موزاییک یا سنگ و غیره گرانیت ها اثراتی از سیمان و بنایی بجا مانده است اگر میخواهید

اثراتی که بعد از ساختمان سازی را از بین ببرید متوان کفسابی استفاده کنید

یکی از مهمترین خریدار که کفسابی این است که موزاییک ها را میتوان یکسالن کرد

کفسابی تهران می توان با فشاری زیادی مه به همه سنگ ها گرانیت ها وارد میکند می توان

تمام سنگ ها و لاشه سنگ ها هم که ئر هنگام ساختمان سازی بدکار شده اند رایک دست و صاف کند

کفسابی تهران /کفسابی همتی/

09302211406

09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما